• VİZYON
 • HELAL KESİM
 • İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • YÖNETİM KADROMUZ
 • ÜRETİM SÜRECİ - TESİSLERİMİZ
 • KALİTE POLİTİKAMIZ
 • ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • HABERLER
 • İK POLİTİKAMIZ
 • Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin her kademesinde çevre yönetim sistemimizin gereklerine göre davranmaktadır. Bu amaçla ;
 • Tüm kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Hammadde girişi, üretim ve sevkiyat sırasında oluşan atıkları en aza indirmek ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutarak kirliliği önlemek,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Çalışanlarımızın işinde ve iş dışında çevre bilincini kazanması için öncülük etmek,
 • Tedarikçilerimizden başlayıp müşterilerimize kadar uzanan zincirde, birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmak,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya geri kazanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
 • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek,
 • Yukarıda çerçevesi çizilen Bakpiliç Çevre Yönetim Sisteminin kurallarına tüm çalışanlar olarak uymayı taahhüt ederiz.

  BAKPİLİÇ
  Fevzi Çakmak Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No:1 Yenikent / ANKARA
  Tel: +90 (312) 397 87 68 Fax : +90 (312) 397 87 72 Eposta : bakpilic@bakpilic.com.tr